Avdrag i enskild firma

När jag stängde Sveriges Frilansares hemsida/blogg försvann ett inlägg som jag skrev om avdrag för sjuk-, hälso- och (frisk)vård i enskild firma. Eftersom frågan dyker upp då och kommer här en uppdaterad version.

Som enskild företagare/soloföretagare är ju hälsan det absolut viktigaste. Blir du sjuk och inte kan arbeta förlorar du inkomster och ibland i värsta fall även kunder.

Så här skriver Skatteverket om avdrag i enskild firma:
Du får inte göra avdrag för utgifter för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, patientavgifter och liknande eftersom det räknas som privata levnadskostnader. Normalt kan du inte heller göra avdrag för privat hälso- och sjukvård eller tandvård. Det är bara om du inte omfattas av den offentligt finansierade vården som sådana utgifter får dras av.

Avdrag får däremot göras för:
– företagshälsovård
– vaccinationer som behövs i din verksamhet
– utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om åtgärderna syftar till att du ska kunna fortsätta ditt arbete
– utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel utomlands, om du blir sjuk när du arbetar utomlands.

Avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. Det gäller däremot inte för den enskilde näringsidkaren, eftersom denna inte anses anställd. Utgifter för friskvård som ingår som ett led i arbetslivsinriktad rehabilitering kan däremot dras av som sjuk- och hälsovård.


Lite oklart formulerat (tycker jag) och tog därför kontakt med Skatteverket för att försöka få lite klarhet.

Hälso- och sjukvård
Utgifter för hälso- och sjukvård är normalt inte avdragsgilla kostnader i näringsverksamheten. Avdrag kan medges om näringsidkaren inte omfattas av den offentligt finansierade vården.

Motion och friskvård
Reglerna för motion och friskvård gäller endast för anställda, men inte för den enskilda näringsidkaren själv.

Arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande rehabilitering
Utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande rehabilitering med syfte att en enskild näringsidkare ska kunna fortsätta att utföra sitt arbete kan under vissa förutsättningar vara avdragsgilla. Det görs en bedömning i varje enskilt fall om kostnaden är avdragsgill eller inte och det är samma regler för en enskild näringsidkare som för anställda vid bedömningen.

Det är extra viktigt för en näringsidkare att motivera och dokumentera varför rehabiliteringen eller den förebyggande rehabiliteringen är nödvändig för att kunna fortsätta att utföra arbetet.

När det gäller anställda är det arbetsgivaren som i första hand gör en bedömning om till exempel en rehabilitering är nödvändig för en anställd. En enskild näringsidkare gör ju den bedömningen själv, så därför är det viktigt med motivering och dokumentation på behandlingen.

Det är alltid bra att göra ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen angående utgifter för åtgärder som bedöms i varje enskilt fall.

Så…
Anser du att du har rätt att göra avdrag – gör det! Men glöm inte att motivera och dokumentera!

Läs även mitt inlägg (som jag skrev innan valet) som handlar om just frilansare i enskild firma och deras ekonomi och otrygghet.

 

Maria Runelund Skrivet av:

Förmedlar frilansare och rekryterar inom marknad och kommunikation.

Bli först att skriva en kommentar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *